Lokal Piętro Strona Metraż (m²) Cena Status Karta apartamentu
0.03 0 morze 31,8 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.04 0 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.05 0 morze 35,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.06 0 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.07 0 morze 35,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.08 0 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.09 0 ogród 43,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.10 0 ogród 42,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.11 0 ogród 35,2 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.12 0 ogród 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.13 0 ogród 35,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
0.14 0 ogród 30,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.01 1 morze 53 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.02 1 morze 52,9 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.03 1 morze 35,8 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.04 1 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.05 1 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.06 1 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.07 1 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.08 1 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.09 1 ogród 43,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.10 1 ogród 42,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.11 1 ogród 35,2 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.12 1 ogród 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.13 1 ogród 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
1.14 1 ogród 30,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.01 2 morze 53,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.02 2 morze 52,9 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.03 2 morze 35,8 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.04 2 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.05 2 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.06 2 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.07 2 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.08 2 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.09 2 ogród 43,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.10 2 ogród 42,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.11 2 ogród 35,2 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.12 2 ogród 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.13 2 ogród 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
2.14 2 ogród 30,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.01 3 morze 53 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.02 3 morze 52,9 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.03 3 morze 35,8 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.04 3 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.05 3 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.06 3 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.07 3 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.08 3 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.09 3 ogród 43,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.10 3 ogród 42,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.11 3 ogród 35,2 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.12 3 ogród 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.13 3 ogród 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
3.14 3 ogród 30 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.01 4 morze 53,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.02 4 morze 52,9 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.03 4 morze 35,8 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.04 4 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.05 4 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.06 4 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.07 4 morze 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.08 4 morze 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.09 4 morze 43,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.10 4 ogród 42,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.11 4 ogród 35,2 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.12 4 ogród 35,3 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.13 4 ogród 35,1 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
4.14 4 ogród 30,0 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
5.01 5 57,4 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu
5.02 5 38,5 ZAPYTAJ Sprzedany Karta apartamentu

Dane inwestora


SEASIDE APARTMENTS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-511 Warszawa, ulica Nowogrodzka nr 10 lok. 5, REGON: 381586275, NIP: 7010881164) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru za numerem 0000753639)

kontakt@seaside-garden.pl

error: